Skip to main content

De verschillende stappen in het verkoopsproces

De diverse stappen in het overnameproces en de rol van de overnamebegeleider

 1. Grondige studie van de over te laten onderneming en beoordeling van de haalbaarheid van de transactie.
  Soms wordt in gezamenlijk overleg besloten dat de onderneming nog niet verkoopsklaar is en dat beter nog een aantal stappen worden genomen alvorens deze te koop aan te bieden.

 2. Studie mbt de waarde van de onderneming. Hier is het belangrijk dat de overnamebegeleider en de overlaters het eens zijn over een haalbare prijsvork. Een onrealistische prijsverwachting wordt door de markt afgestraft.

 3. Opmaak van een grondige presentatiebrochure van de onderneming.

 4. Overlopen met de overlater van mogelijke kandidaat-kopers. Hier moet duidelijk zijn dat een kandidaat-koper enkel wordt gecontacteerd na goedkeuring door de overlater.

 5. Contactname met kandidaat-kopers op basis van een anoniem bedrijfsprofiel.

 6. Overmaken van de presentatiebrochure aan de kandidaat-koper die op basis van het anoniem bedrijfsprofiel het dossier verder wil bestuderen. Deze brochure wordt pas overhandigd NA de ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst door de kandidaat-koper.

 7. Negociatie met één of meerdere kandidaat-kopers, afhankelijk van de wens van de overdrager. Bepaalde overdragers wensen meerdere biedingen uit te lokken en wensen dat meerdere kandidaat-kopers worden benaderd ; anderen wensen dit zeer te beperken.

 8. Opmaak van een intentieverklaring eenmaal met de juiste kandidaat een principeovereenkomst werd bereikt.

 9. Uitvoeren van een bedrijfsaudit (due diligence) door de kandidaat-koper.
  Dit heeft als bedoeling de onderneming grondig te laten doorlichten om problemen en “lijken uit de kast” in de toekomst te vermijden.

 10. Bespreking van het auditrapport en vastlegging van de definitieve modaliteiten.

 11. Opmaak van de definitieve overnameovereenkomst, inclusief de door de overlater te verstrekken garanties, in samenspraak met zakenadvocaten.

 12. Effectieve overdracht (closing) met overhandiging en betaling van de aandelen.