Skip to main content

Overnamebegeleiding

Begeleiding van de verkoper

U heeft nog geen kandidaat-koper

U heeft beslist om uw onderneming te verkopen, maar heeft nog geen concrete koper. Wij zullen voor u de meest geschikte koper zoeken en we hanteren hiervoor een duidelijk stappenplan.

Bij de verkoop van (familiale) ondernemingen is discretie tot op het ogenblik van de volledige afronding van de transactie cruciaal. Indien uw verkoopintenties vroegtijdig ter ore komen van personeel, leveranciers of klanten van de onderneming, kan dit leiden tot ongerustheid met soms zware gevolgen.

Mede om die reden hanteren wij een bewuste politiek om geen anonieme profielen van onze portefeuille op onze website te publiceren.

Het leggen van vele contacten met kandidaat-investeerders, het uitbouwen van een ruim netwerk en het strikt bijhouden van een database laat ons toe uw onderneming zeer gericht aan een beperkt aantal geïnteresseerde (zowel industriële, financiële als particuliere) partijen aan te bieden.

Dit  gericht aanbieden verhoogt de kans om snel de juiste koper te vinden en vermindert de kans op geruchten in de markt.

Bij gelijk welke opdracht die wij voor u uitvoeren ondernemen wij geen stappen zonder uw voorafgaande goedkeuring. U behoudt op elk ogenblik het initiatief en het leggen van contacten en het voeren van onderhandelingen tot de finish gebeuren steeds in onderling overleg.


U heeft reeds een kandidaat-koper

Op een dag kan u worden gecontacteerd door een partij die interesse toont in de overname van uw onderneming. U mag deze interesse nooit zonder meer naast zich neerleggen en heeft er belang bij altijd minstens te luisteren naar wat deze partij te bieden heeft.

Het is absoluut aangewezen om, van zodra deze gesprekken concreet worden, een gespecialiseerde tussenpersoon in te schakelen. Partijen die u spontaan benaderen zijn vaak grotere industriële of financiële spelers die zelf een (ruime) ervaring hebben op vlak van overnames. Ze hebben meestal de nodige expertise in huis en laten zich daarenboven altijd door ervaren specialisten bijstaan.

Wij kunnen deze gesprekken en latere onderhandelingen samen met u voeren, waarbij wordt gestreefd naar de meest optimale prijs en randvoorwaarden. Verder zorgen wij voor de coördinatie van de opmaak van sluitende koop-verkoopovereenkomsten.